יוסף

"אני לא יודע איך להודות, אני אומר את זה מכל ליבי – תודה, תודה, תודה".