ליאורה

"מהפגישה הראשונה שהיתה לי אמרתי זהו! זה הבן אדם שיטפל לי בפה".