שמעון

"לדעתי אחד הרופאים הטובים שהכרתי בימי חיי".